visie

onze uitgangspunten
Het is ieders geboorterecht om gelukkig te zijn, ongeacht leeftijd, beperking, cultuur, geloof en/of huidskleur. Ieder mens, ook als deze afhankelijk is van zorg- en dienstverlening, heeft recht op een woon- en leefomgeving waarin hij /zij zich veilig voelt, gewaardeerd wordt, het gevoel heeft erbij te horen en mogelijkheden krijgt om zich te ontplooien als volwaardige deelnemer aan de maatschappij. Immers, ieder mens is uniek.

onze inzet
Wij werken al jaren als hulp- en zorgverleners. Wij begeleiden in allerlei vormen mensen die vastlopen op hun levenspad. Het is onze wens om ons werk voort te kunnen zetten voor langere termijn in een multifunctionele ruimte en omgeving. Dit om een grotere groep mensen met verschillende achtergrond in onze maatschappij te bereiken, te begeleiden en te ondersteunen. Wij willen, naast de zorg, net iets meer bieden. Zingeving en creativiteit: daar staan we voor.

een plek om je thuis te voelen
Klein Armelisweerd is kleinschalig en persoonlijk. Er is speciale aandacht voor een gezonde, harmonieuze leefomgeving met een duidelijk ritme. Het ritme van de dag: van bijtijds opstaan en zinvolle tijdsbesteding tot het op tijd gaan slapen. Maar ook leven wij mee met de seizoenen en vieren wij de jaarfeesten. Onze zorg staat open voor mensen uit het hele land. Om ons doel verder te realiseren willen wij een multifunctionele woon- en werkgemeenschap uitbouwen. Daarin kan ieder mens vanuit respect, veiligheid, gelijkwaardigheid en liefde wonen, werken, zich ontwikkelen en een natuurlijk evenwicht ervaren, zodat het potentieel van mensen ten volste benut kan worden.

onze uitgangspunten
Het is ieders geboorterecht om gelukkig te zijn, ongeacht leeftijd, beperking, cultuur, geloof en/of huidskleur. Ieder mens, ook als deze afhankelijk is van zorg- en dienstverlening, heeft recht op een woon- en leefomgeving waarin hij /zij zich veilig voelt, gewaardeerd wordt, het gevoel heeft erbij te horen en mogelijkheden krijgt om zich te ontplooien als volwaardige deelnemer aan de maatschappij. Immers, ieder mens is uniek.

onze inzet
Wij werken al jaren als hulp- en zorgverleners. Wij begeleiden in allerlei vormen mensen die vastlopen op hun levenspad. Het is onze wens om ons werk voort te kunnen zetten voor langere termijn in een multifunctionele ruimte en omgeving. Dit om een grotere groep mensen met verschillende achtergrond in onze maatschappij te bereiken, te begeleiden en te ondersteunen. Wij willen, naast de zorg, net iets meer bieden. Zingeving en creativiteit: daar staan we voor.

een plek om je thuis te voelen
Klein Armelisweerd is kleinschalig en persoonlijk. Er is speciale aandacht voor een gezonde, harmonieuze leefomgeving met een duidelijk ritme. Het ritme van de dag: van bijtijds opstaan en zinvolle tijdsbesteding tot het op tijd gaan slapen. Maar ook leven wij mee met de seizoenen en vieren wij de jaarfeesten. Onze zorg staat open voor mensen uit het hele land. Om ons doel verder te realiseren willen wij een multifunctionele woon- en werkgemeenschap uitbouwen. Daarin kan ieder mens vanuit respect, veiligheid, gelijkwaardigheid en liefde wonen, werken, zich ontwikkelen en een natuurlijk evenwicht ervaren, zodat het potentieel van mensen ten volste benut kan worden.